Exekuce

Provádíme nucený výkon povinností, které povinný dobrovolně nesplnil a které mu byly uloženy vykonatelným rozhodnutím soudu, rozhodnutím správního orgánu včetně platebního výměru, výkazu nedoplatků, rozhodnutím ve věcech daní a poplatků, nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, notářským nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti, rozhodčím nálezem a dalším exekučním titulem, který zákon dovoluje.

Kontakt

Exekutorský úřad pro Prahu 6

Mgr. David Vybíral, LL.M.
soudní exekutor
Vítězné náměstí 10/829
160 00 Praha 6 - Bubeneč

ID datové schránky: ityucxp

Adresa elektronické podatelny: podatelna@exekutorpraha6.cz

Podmínky pro příjem elektronické zprávy:

Elektronické podání na nosiči dat (USB Flash disk, CD disk nebo DVD disk) lze učinit v kanceláři exekutora v úředních hodinách. Přijatelné formáty el.podaných dokumentů/příloh jsou následující: dokumenty MS OFFICE, rtf, pdf, jpg, jpeg, gif, png, html, htm, txt, zfo. Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh nesmí přesáhnout 10 MB celkem.

Pro elektronické podání je dále třeba dodržet zákonem stanovené podmínky (§ 42 zák.č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád).

Úřední hodiny

Po, St .... 9:00 – 12:00 hod, 13:00 - 16:00 hodTelefon: +420 220 561 160, + 420 233 321 252 (251)

E-mail: podatelna@exekutorpraha6.cz

 

nahlížení do spisu:

oprávněné osoby mohou nahlížet do spisů a pořizovat si z nich výpisy pouze po předchozím objednání na výše uvedeném tel.čísle.

Příjem hotovosti je možný v kanceláři exekutora v úředních hodinách. V jiném čase pouze po předchozí domluvě.